Home - Kiliaen van Rensselaer 2
Header image

Organisatie en sociale veiligheid

Op deze pagina zijn het huishoudelijk regelement en de gedragscode te vinden van waterscouting Kiliaen van Rensselaer II. Dit regelement en de gedragscode zijn volgens de richtlijnen van Scouting Nederland opgesteld en worden nageleefd. Verder zijn er vertrouwenspersonen binnen de vereniging.

Huishoudelijk Reglement

Verklaring Omtrent Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de onze groep heeft getroffen om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Gedragscode

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie houden wij ons aan de richtlijnen van Scouting Nederland, zoals dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en de verwachtingen van de vereniging. Hierbij maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Meer info kan gevonden worden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag.

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van onze scoutingvereniging zich daar vertrouwd en veilig voelt. Toch kan het zijn dat er zich een situatie voordoet waarover je graag met iemand wilt spreken. Voor dit soort situaties zijn er binnen de Kiliaen van Rensselaer II twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen zijn voor iedereen aanspreekbaar, dat wil zeggen van leden tot vrijwilligers en iedereen die daar behoefte voor voelt.

VWaarom een vertrouwenspersoon?

Het kan voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die je niet fijn vind. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakbegeleider of iemand in je groepsbestuur. Wil je dit liever niet is er de vertrouwenspersoon van de vereniging.

Binnen de Kiliaen van Rensselaer II zijn er 2 vertrouwenspersonen:

Jacob Oostrom, zeeverkennersleiding
Contact: jacoboostrom@hotmail.com
Florian Otto, zeeverkennersleiding
Contact: florianotto@planet.nl

Beide contactpersonen zijn via de mail bereikbaar maar ook (bijna) elke zaterdag aanwezig.

Voor meer informatie over deze middelen van sociale veiligheid verwijzen wij door naar de pagina van Scouting Nederland: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/middelen.